Taneční škola Petra Macháčka Sokolov

Tanec je krásný způsob jak být spolu a stále mlád. Vítejte tedy ve světě tance, který vám otevíráme.
Srdečně Vás zveme k návštěvě naší taneční školy v Sokolově.

Řád taneční školy

Řád tanečních kurzů :

1.        Řádná docházka je v zájmu návštěvníka, nenavštívené hodiny nejsou z kurzovného odečítány. Změna rozvrhu je v případě nutnosti vyhrazena.

2.        Přihláška je závazná. Odhlásit se je možné pouze před zahájením kurzů, stornovací poplatek je 30% z kurzovného. Při zrušení účasti účastníkem kurzu v průběhu kurzů, i z vážných důvodů, nemůžeme kurzovné vracet.

3.        Průkazka účastníka kurzu je dokladem opravňujícím k návštěvě kurzů. Při každé návštěvě lekce účastník předkládá průkazku k zaznamenání účasti. Průkazka je vydána účastníkovi v prvních hodinách kurzu proti předložení dokladu o zaplacení. V případě ztráty požádá účastník kurzu o vydání duplikátu . Vystavení duplikátu průkazky je zpoplatněno (30Kč).

4.        V kurzech pro mládež není možné odcházet v průběhu výuky. Pokud je z jakéhokoliv důvodu nutný předčasný odchod účastníka kurzu, prosíme rodiče o krátké písemné sdělení (důvod není třeba uvádět) i s uvedením tel. čísla domů příp. na mobil (děkujeme).

5.        Doprovázející osoby v kurzech pro mládež se prokazují při vstupu průkazkou pro doprovázející (gardenkou) nebo jednorázovou vstupenkou zakoupenou v pokladně.

6.        Účastníci docházejí do kurzů již v předepsaném oblečení. U sálů nejsou zřízeny převlékárny, ani toalety nejsou vhodným místem pro převlékání. K odkládání svrchního oblečení a zavazadel slouží šatna. Do sálu není vhodné donášet kabáty, bundy a zavazadla, vyjma dámské kabelky.

7.        Obecná společenská pravidla a pokyny vyučujícího a jeho spolupracovníků jsou pro účastníky kurzu a jejich hosty závazné. V případě opakovaných hrubých přestupků proti společenským zvyklostem může vyučující účastníka z kurzů bez náhrady vyloučit.

8.        V průběhu výuky není vhodné v sále používat mobilní telefony. Pokud se bez telefonu neobejdete, zajistěte prosím, aby ostatní nemohli být rušeni vyzváněním či jinými zvuky Vašeho přístroje.

9.        Žvýkačka není vhodným společenským doplňkem ani u frekventantů, ani u hostů.

10.     Vyučujícího tanečního lektora je vhodné oslovovat „Mistře“. Tato výsada je určena učitelům tance od nepaměti.

11.     V sále se nekouří. V přilehlých prostorách jsou zřízena místa vyhrazená pro kouření. Netýká se to účastníků kurzů pro mládež, kterým se kouření nepovoluje ani se souhlasem rodičů.

12.     Konzumace alkoholických nápojů účastníky kurzu pro mládež není povolena. Věk účastníka není rozhodující.

Jak se obléci do tanečních ?

Mládež - základní taneční kurzy :

Oblečení by vám nemělo bránit ve volném pohybu. Věnujte také velkou pozornost výběru vhodné obuvi, aby nohy příliš netrpěly.

Chlapci            :   Tmavý oblek a tmavé boty, tmavé ponožky, bílá či jednobarevná košile, kravata nebo motýlek, jsou vhodné i bílé rukavičky. Na plesy a prodloužené bílá košile a motýlek.

Dívky               :   Šaty (mohou být společenské ale i letní), delší i kratší sukně a halenka. Sukně by vám neměla bránit ve volném pohybu (tzn. širší – ne úzká!). Lehké boty na polovysokém podpatku (cca 4-6 cm) - velmi vysoké podpatky nejsou vhodné.

Doprovázející  :   Společenský oděv, obuv vhodná na parket (ne kozačky)

 

 
Úvaha o tanci: "Člověk nepřestává tančit, když zestárne, ale zestárne, protože přestal tančit." (neznámý autor)
(-: *** Tančete s námi : "S tancem a hudbou je svět krásnější" * Copyright Taneční škola Petra Macháčka *** :-)